1
από Τζαμπάζη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Διπλωματική Εργασία
2
4
από Τζιτζιφάκης Ν., Τσερόλας Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Διπλωματική Εργασία
7
από Γεωργόπουλος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
8
από Γεωργόπουλος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
9
από Γεωργόπουλος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
10
από Millman Jacob
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο