4
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Το πλήρες κείμενο

7
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

10
από Μαρμαρινός Αντώνης
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
12
από Μαρμαρινός Αντώνης
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού