1
από Bibiane G., MANTASSAS AG.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Διπλωματική Εργασία
2
από Hen U.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
3
από Lawson F.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
4
από Peters Paulhans, Erben Christel
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο