1
Αρχιτέκτονες: Μπαμπάλου-Νουκάκη Μ., Νουκάκης Αντώνης
Διεύθυνση: Αλιμος, Ανω Καλαμάκι

Κτίριο
2

Κτίριο