1
Αρχιτέκτονας: Καραντινός Πάτροκλος
Διεύθυνση: Αμαρούσιον

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Καραντινός Πάτροκλος
Διεύθυνση: Καλλιθέα, Μεταμορφώσεως και Πλάτωνος

Κτίριο