1
Αρχιτέκτονας: Κωνσταντινίδης Αρης
Διεύθυνση: Αθήνα, Αρχιμήδους 18

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Κωνσταντινίδης Αρης
Διεύθυνση: Αθήνα, Αριστείδου και Κλειτομάχου

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Κωνσταντινίδης Αρης

Κτίριο