1
από Yorke F. R. S.
Στοιχεία έκδοσης: 1962

Βιβλίο
2
από Yorke F. R. S.
Στοιχεία έκδοσης: 1948

Βιβλίο
3
από Yorke F. R. S.
Στοιχεία έκδοσης: 1948

Βιβλίο