2
από Frampton Kenneth
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
5
από Ngo Dung
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
7
από Τουρνικιώτης Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
8
από Abalos Inaki
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
10
από Chossegros P.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
11
από Casals L.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
12
από Guell X.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
13
από Albera G., Monti Nicolas
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
17
από Brolin B.C.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
18
από Hesse Henry M., Barlow Fred
Στοιχεία έκδοσης: 1946

Βιβλίο
19

Άρθρο περιοδικού
20
από Cerver F.A.

Βιβλίο