1
Αρχιτέκτονες: Τομπάζης Αλέξανδρος, Χαλκιά-Πλαίνη Ε., Perkins, Will
Διεύθυνση: Κάντζα

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Παναγιωτάκος Κυριάκος
Διεύθυνση: Παγκράτι, Φιλολάου

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Καραντινός Πάτροκλος
Διεύθυνση: Αμαρούσιον

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Καραντινός Πάτροκλος
Διεύθυνση: Καλλιθέα, Μεταμορφώσεως και Πλάτωνος

Κτίριο
6
Διεύθυνση: Σέρρες
Θεμελίωση 7ου Δημοτικού Σχολείου(10-5-1930). Πηγή: Το μοντέρνο κίνημα στα σχολικά κτίρια των Σερρών του μεσοπολέμου/Μ. Ε. Θεοδωρίδου-Σωτηρίου
Εξωτερική άποψη του 7ου Δημοτικού Σχολείου πρίν την ανακαίνιση. Πηγή: Το μοντέρνο κίνημα στα σχολικά κτίρια των Σερρών του μεσοπολέμου/Μ. Ε. Θεοδωρίδου-Σωτηρίου
Εξωτερική άποψη του 7ου Δημοτικού Σχολείου μετά την ανακαίνιση. Πηγή: Το μοντέρνο κίνημα στα σχολικά κτίρια των Σερρών του μεσοπολέμου/Μ. Ε. Θεοδωρίδου-Σωτηρίου
Θύρα εισόδου 7ου Δημοτικού Σχολείου. Πηγή: Το μοντέρνο κίνημα στα σχολικά κτίρια των Σερρών του μεσοπολέμου/Μ. Ε. Θεοδωρίδου-Σωτηρίου
Κιγκλίδωμα εσωτερικού κλιμακοστασίου.Πηγή: Το μοντέρνο κίνημα στα σχολικά κτίρια των Σερρών του μεσοπολέμου/Μ. Ε. Θεοδωρίδου-Σωτηρίου

Κτίριο
7
Αρχιτέκτονες: Μπίρης Τάσος, Μπίρης Δημήτρης, Καρφίτσα Μ., Παπαϊωάννου Τάσης, Καρακώστας Η., Νικηφοράκης Δ.
Διεύθυνση: Ηλιούπολη, Βουλιαγμένης και Παπαναστασίου

Κτίριο