21
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
22
από Ngo Dung
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
23
από Τουρνικιώτης Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
24
από Trachtenberg M., Hyman I.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
25
από Dixon John Morris
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
26
από Watts A.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
27
από Richards Ivor
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Πίνακας περιεχομένων

Βιβλίο
28
από Slapeta V.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
29
από LeCuyer Annette
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
30
από Khan-Uddin H.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
31
από Abalos Inaki
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
32
από LeCuyer Annette
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
33
από Jodidio Philip
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
34
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
35
από Τουρνικιώτης Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
36
από Frampton Kenneth
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
37
από Snibbe P.M., Snibbe R.W.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
38
από Molinari Luca, Samsa Erika
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
39
Αρχιτέκτονες: Μπουγαδέλλης Χρήστος, Ακροτεριανάκη Α., Ρίζου Μ.
Διεύθυνση: Αθήνα

Κτίριο
40
από Henderson Justin
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο