41
Αρχιτέκτονες: Βαλσαμάκης Νίκος, Σερδάρη-Βαλσαμάκη Μαρία
Διεύθυνση: Χολαργός

Κτίριο
42
Αρχιτέκτονας: Χαμηλοθώρης Ν.
Διεύθυνση: Νέα Φιλοθέη

Κτίριο
43
Αρχιτέκτονας: Κυριακίδης Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Γλυφάδα, Αρτέμιδος και Θέμιδος

Κτίριο
44
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
45
από Slessor Catherine
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
46
από Ford E.R.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
47
από Curtis W.J.R.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
48
από Ghirardo D.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
49
από Crinson M.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
50
Αρχιτέκτονας: Καπόν Ν.
Διεύθυνση: Αθήνα, Κηφισού 146

Κτίριο
51
από Ushida Eisaku, Findlay Kathryn
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
52
από De Vallee Sheila
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
53
Αρχιτέκτονας: Κουβελά-Παναγιωτάτου Αγνή
Διεύθυνση: Βούλα

Κτίριο
54

Κτίριο
55
Αρχιτέκτονες: Ζαμπέλας Γ., Ιωαννίδου Ε.
Διεύθυνση: Αθήνα

Κτίριο
56
Αρχιτέκτονας: Τσιώμης Γιάννης
Διεύθυνση: Ανω Ηλιούπολη

Κτίριο
57
Αρχιτέκτονας: Παπαχαραλάμπους Δ.
Διεύθυνση: Αθήνα, Κηφισίας και Παραδείσου

Κτίριο
58
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
59
Αρχιτέκτονες: Σουβατζίδης Μιχάλης, Σουβατζίδη Εριφύλλη
Διεύθυνση: Αθήνα, Χαριλάου Τρικούπη 121

Κτίριο
60

Κτίριο