1
Αρχιτέκτονες: Ζάννας Ανδρέας, Πλέσσας Γιώργος
Διεύθυνση: Κηφισιά, Πεσμαζόγλου 4 (Κηφισιά)

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονες: Χριστοφέλλης Αλέξανδρος, Βαλάνου-Χριστοφέλλη Αντωνία
Διεύθυνση: Ταύρος, Αριστοτέλους 9

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονες: Βουρέκας Εμμανουήλ, Σκρούμπελος Ηλίας, Σχολίδης Ν., Σγούτας Βασίλειος, Στρογγυλός Θ., Τζανετάτου Σ.
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας και Κόκκαλη

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Λάσκαρις Κίμων
Διεύθυνση: Αθήνα, Ακαδημίας 40

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Βουρέκας Εμμανουήλ
Διεύθυνση: Αθήνα, Σταδίου και Κολοκοτρώνη

Κτίριο
6
Αρχιτέκτονας: Βαλεντής Θουκυδίδης
Διεύθυνση: Αθήνα, Ακαδημίας 27

Κτίριο
7
Αρχιτέκτονας: Μεταξάς Αναστάσιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Πατησίων

Κτίριο
8
Αρχιτέκτονας: Κιτσίκης Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας 29

Κτίριο
9
Αρχιτέκτονας: Λαζαρίδης Εμμανουήλ
Διεύθυνση: Αθήνα, Ηπείρου 17

Κτίριο
10
Αρχιτέκτονας: Λαζαρίδης Εμμανουήλ
Διεύθυνση: Αθήνα, Αμαλίας 42

Κτίριο
11
Αρχιτέκτονες: Κασσάνδρας Βασίλειος, Μπόνης Λεωνίδας
Διεύθυνση: Αθήνα, Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου

Κτίριο