1
από Αποστολόπουλος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Τσίγκας Ερωτόκριτος
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
3
από Τσίγκας Ερωτόκριτος
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου