1
από Αγγελής Μ., Κιαμήλ Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Διπλωματική Εργασία
2
από Μπέκας Α., Αγιουτάντης Ζαχαρίας
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Ανδρίτσος Ν., Καράμπελας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Ιορδανίδου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Διπλωματική Εργασία
8
από Ανδρίτσος Ν., Καράμπελας Α., Εμμανουήλ Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Κολιός Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου
18

Εισήγηση συνεδρίου