1
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Το πλήρες κείμενο

3
από Κόκκινος Γιώργος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
4
από Μπέτζιος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Θεοδωρόπουλος Πέτρος
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Διπλωματική Εργασία
7
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Φυλλάδιο
10
από Παπαδάκης Ανδρέας
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
11
από ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΠΑΥ., Ζεπάτου Αλ., ΤΟΛΙΑΣ ΝΙΚ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο