1
από Λαμπρινού Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Φυλλάδιο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Το πλήρες κείμενο

14
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Φυλλάδιο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
16

Βιβλίο
17
από Βασιλειάδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
19
από Βαρελίδου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Φυλλάδιο
20
από Βασιλειάδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο