1
από Λαμπρινού Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 2018

Βιβλίο
3
από Παπαδάτου - Γιαννοπούλου Χαρά
Στοιχεία έκδοσης: 2014

Βιβλίο
4
από Παπανίκα Σοφία, Σέρβου Ερικέττη
Στοιχεία έκδοσης: 2012

Διπλωματική Εργασία
5
από Λαμπρινού Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Φυλλάδιο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Το πλήρες κείμενο

9
από Λαμπρινού Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Φυλλάδιο