1
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Το πλήρες κείμενο

5
από Πετρακάκης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Γαλανόπουλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Πενταράκης Ελευθέριος
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας
16
από Μωραϊτης Ηλίας
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας
17
από Μενδρινός Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας
19
από Πενταράκης Ελευθέριος
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Άρθρο περιοδικού
20
από Μωραµιτης Ηλίας
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Άρθρο περιοδικού