1
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Φυλλάδιο
2
3
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
4
από Δασκαλάκης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Φυλλάδιο
6
από Ρωμανός Αριστείδης
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
7
από Βασιλειάδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
8
από Βασιλειάδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
11
από Πετρίδης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1967
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
12
από Πετρίδης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1967
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
13
Στοιχεία έκδοσης: 1958
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
14
από Βασιλειάδης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1958
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
15
Στοιχεία έκδοσης: 1958
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
16
από Βασιλειάδης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1958
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
17
από Κτενάς Κωνσταντίνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1911
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
19

Βιβλίο