9
από Χρηστάρας Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
από Τσούλος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Διπλωματική Εργασία
12
από Μανούσου-Ντέλλα Κατερίνα.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
16
από Ιακωβίδου Μαρία, Κατσαφούρου Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Διπλωματική Εργασία
17
από Βαμβακοπούλου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Διπλωματική Εργασία
18

Μελέτη