4
από Τσούλος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Διπλωματική Εργασία
5
από Μανούσου-Ντέλλα Κατερίνα.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
8
από ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο