1
από Μανούσου-Ντέλλα Κατερίνα.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
4
από Ντέλλας Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Παπαθεοδώρου Πάρις
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
10

Βιβλίο