25
από Μανούσου-Ντέλλα Κατερίνα.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
26
από Ιακωβίδου Μαρία, Κατσαφούρου Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Διπλωματική Εργασία
29

Μελέτη
30
από Βαμβακοπούλου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Διπλωματική Εργασία
34
από Chilton L.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
35
από Κουή Μαρία, Φτίκος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
37
39
από Ντέλλας Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου