21
από Μανούσου-Ντέλλα Κατερίνα.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
26
από Ιακωβίδου Μαρία, Κατσαφούρου Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Διπλωματική Εργασία
27
από Βαμβακοπούλου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Διπλωματική Εργασία
28

Μελέτη
34
από Κασέρης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
35
από Κουή Μαρία, Φτίκος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
36
από Chilton L.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
38
40
από Ντέλλας Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου