66
70

Εισήγηση συνεδρίου
71
από Τσοπανάκης Α.Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
72
από Υψηλάντης Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διημέρου

Εισήγηση ημερίδας
74
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
78
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Φυλλάδιο
79
από Crawley Seb.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
80
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο