81
από Παπαθεοδώρου Πάρις
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
83
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
85
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
86

Βιβλίο
89

Μελέτη
92
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
93
από ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
95
99
100
από Μακρόπουλος Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση σεμιναρίου