101
103

Μελέτη
107
από Αρφαράς Μιχάλης Εμμ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
108
από Αρφαράς Μιχάλης Εμμ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
110
από Λογοθέτης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
111
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο
112
Στοιχεία έκδοσης: 1969

Βιβλίο
113

Βιβλίο
114
Στοιχεία έκδοσης: 1960
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
115

Βιβλίο
116