4
από Δεμιρίδης Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Εισήγηση ημερίδας
5
από Αλεξίου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
6
από Μουτσόπουλος Νικόλαος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Διπλωματική Εργασία
7
από Βασιλειάδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
8
από Βασιλειάδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1969

Βιβλίο