3
4
από Κάραλη Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
6
από Χαριτωνίδου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
7
από Αλεξόπουλος Κων/νος
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
8
από Δασκαλάκης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Φυλλάδιο
10
από Βρεττάκος Κώστας
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
11
από Χατιτωνίδου Αγγ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
13
από Βασιλειάδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
14
από Βασιλειάδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
15

Βιβλίο