1
από Ζέρβας Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 2018
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Διπλωματική Εργασία
2
από Παπαϊωάννου Αλέξανδρος - Αναστάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 2017

Διπλωματική Εργασία
3
από Μπαλτόπουλος Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 2013

Διδακτορική Διατριβή
4
από Μπαλτόπουλος Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 2013

Διδακτορική Διατριβή
5
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Πρότυπα
7
από Γεωργαντζίνος Στυλιανός Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Διδακτορική Διατριβή
8

Βιβλίο
9
από Ταυσανίδης Απόστολος
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Διπλωματική Εργασία
10
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Πρότυπα
13
από Boucher Patrick M.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Table of contents

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
15
από Ζουμπουρτικούδης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
16
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
17
από Ζουμπουρτικούδης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
18
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
19
από Fujimasa I.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο