1
Αρχιτέκτονας: Ζάχος Αριστοτέλης
Διεύθυνση: Αθήνα, Υπερείδου 18

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Λαζαρίμος Ιωάννης
Διεύθυνση: Πειραιάς, Περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου, (Πειραιάς)

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Κάλκος Παναγιώτης
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας

Κτίριο