1
Αρχιτέκτονες: Μασσέλος Πλάτων, Μαυρομμάτης Γρηγόριος, Νάκος Δημήτρης
Διεύθυνση: Μαρούσι, Κηφισίας 99

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονες: Bedford E., Αντωνιάδης Ι., Βασιλειάδης Ι.
Διεύθυνση: Αθήνα, Πλουτάρχου 1 και Υψηλάντου

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Γιαννάκης Βασίλης
Διεύθυνση: Παιανία

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Κραντονέλλης Κλέων
Διεύθυνση: Πλάκα, Αφροδίτης 7

Κτίριο
5

Κτίριο