8
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Φυλλάδιο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Φυλλάδιο
14
16
από Κατσαούνης Π., Μανίκας Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Διπλωματική Εργασία
17
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
19
από Φαράκλας Νικόλας.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1966

Βιβλίο