1
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Το πλήρες κείμενο

2

Βιβλίο
4
από Μπάλλας Αναστάσιος I.
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Φυλλάδιο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Φυλλάδιο
9
11
από Μαλεβίτη Μ., Μάντζαρη Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Διπλωματική Εργασία
13
από Πισιμίσης Γιάννης Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
15
από Πετρονώτης Αργύρης.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
18
από Καραβίας Νότης Διον.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
19
από Γιανναροπούλου Ιωάννα
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
20
από Πετρόπουλος ή Σαγιάς Γεώργιος Δημ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Φυλλάδιο