1
από Καραμανές Ευάγγελος
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Βιβλίο
2
από Γαργάλης Λεωνίδας
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Διπλωματική Εργασία
3
από Κολοβού Ιωάννα
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Διπλωματική Εργασία
4
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
11
από Μπακρατσας Κ., Ορφανός Ν., Ταβαντζής Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Διπλωματική Εργασία
12
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
16

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο