1
από Θεοδοσίου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
3
από Κυριακάκος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
5
από Αρφαράς Μιχάλης Εμμ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο