1
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Το πλήρες κείμενο

2
από Γιαννούλης Ν., Θεοδώρου Στ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση ημερίδας
3
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Το πλήρες κείμενο

4
από Μάρκος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Διπλωματική Εργασία
12
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Ημερίδα
16
από Μπλιθικιώτη Μ., Μαλλιαρόπουλος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Διπλωματική Εργασία
18
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Μελέτη
19