1
από Μπουρλή Β., Παπαζήκος K.
Στοιχεία έκδοσης: 2012

Διπλωματική Εργασία
2
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Μελέτη
3
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Το πλήρες κείμενο

5
από Μπαλωμένος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Διπλωματική Εργασία
6
από Βάρκας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Διπλωματική Εργασία
7
από Αποστολίδης Σεραφείμ
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Διπλωματική Εργασία
9
από Συλαίος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση ημερίδας
10

Βιβλίο
12
από Ζάννης Γ., Κουμερτάς Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Διπλωματική Εργασία
14
από Νταμπανλής Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Διπλωματική Εργασία
17
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Συνέδριο
19

Διπλωματική Εργασία
20
από Λιασίδης Δ.-Χ., Χοροζίδης Η.-Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Διπλωματική Εργασία