2
από Χαβαλέ Εύη, Τσικαρδώνη Νίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2012

Μελέτη
7
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Φυλλάδιο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Φυλλάδιο
14
από Σαμαρόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
16
από Ζαχαράτος Γερ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Μελέτη
17
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο