1
από Σιουτοπούλου Αναστασία
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Διπλωματική Εργασία
2
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

3
από Μητσιάκου Ευαγγελία, Μιλτιάδου Σοφία
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
4
από Μητσιάκου Ευαγγελία, Μιλτιάδου Σοφία
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
6
από Λιαγκουρίδης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Διπλωματική Εργασία
8
από Σταθόπουλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Διπλωματική Εργασία
16
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
17
από Λιούφης Π. Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
18
από ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο