2
από Χλύκας Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 2017
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
3
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

7
από Δεληχά Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Διπλωματική Εργασία
10
από Κωστοβασίλης Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Εισήγηση ημερίδας
13
από Μακρής Λάζαρος
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Μητάκος Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Μέρτζιου Ευαγγελία
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Ποράβου Αικατερίνη
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
19
από Δασκαλάκης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Εισήγηση συνεδρίου