7
από Παλιός Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
11
από Παπαχατζής Νικόλαος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1956
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού