10
από Καλεσόπουλος Δημήτριος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Το πλήρες κείμενο

11
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
12
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Το πλήρες κείμενο

13
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Το πλήρες κείμενο

14
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Το πλήρες κείμενο

16
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

17
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Το πλήρες κείμενο

18
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
19
από Τσίκληρας Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Διπλωματική Εργασία