11
από Δημητροκάλλης Γεώργιος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
12
από Διαμαντόπουλος Γρηγόρης
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Μελέτη
14
από Κουλουμπής Ευάγγελος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Το πλήρες κείμενο

15
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Το πλήρες κείμενο

17
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Το πλήρες κείμενο

18
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Το πλήρες κείμενο

19
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Το πλήρες κείμενο

20
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Το πλήρες κείμενο