1
από Χουρπουλιάδης Χρήστος
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Διπλωματική Εργασία
6
από Συναδινάκης Εμμανουήλ
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Διπλωματική Εργασία
11
από Ταπάσκος Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Διπλωματική Εργασία
13
από Καρυδάκης Γ., Ανδρίτσος Ν., Φυτίκας Μιχ. Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Τσολακούδης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Ημερίδα
15
από Μαλιώκας Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Ημερίδα
16
από Παπαδίκης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Ημερίδα
17
από Καπαλόπουλος Σ., Τσάτσης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Διπλωματική Εργασία
19
από Παπαδοπούλου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
20
από Κάτσης Π., Ασημακόπουλος Δ., Γεωργοπούλου E.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Φυλλάδιο