7
από Πατραμάνη Φωτεινή Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Διπλωματική Εργασία
8
από Κατσανούλη Μ., Ζανιάς Θ., Προυτσάλη Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Ζώη Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
15
από Ζώη Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
16
από Χαραλαμπίδης Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Διαμαντόπουλος Γρηγόρης, Μπέλλου Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
18
από Τσαπάλα-Βαρδούλη Φανή
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο