2
από Τσιβουράκης Εμμανουήλ
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Διπλωματική Εργασία
3
από Μελεμενή Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Διπλωματική Εργασία
4
από Αθανασιάδου Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Διπλωματική Εργασία
5
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Το πλήρες κείμενο

6
από Μινουδάκη Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Διπλωματική Εργασία
8
από Μινουδάκη Χρυσή
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Διπλωματική Εργασία
10
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
12
από Βαρδιδάκη Ανδρονίκη
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Διπλωματική Εργασία
13
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Συνέδριο