3
από Κιτσίκης Κώστας, Αντωνιάδης Ιωάννης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1940
Το πλήρες κείμενο
Η γαλλική περίληψη

Άρθρο περιοδικού
4
από Δεσποτόπουλος Ι. Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1932
Το πλήρες κείμενο
Η γαλλική περίληψη

Άρθρο περιοδικού