1
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Συμπόσιο
2
από Ανδρίτσος Ν., Δαλαμπάκης Π., Κολιός Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Tsotsas E.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Μπαμπλαδήμος Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Διπλωματική Εργασία
6
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
8
από ΚΟΣΣΙΝΙΑΡΗΣ ΣΤ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Διπλωματική Εργασία
9
από Φαλάγκας Στρατής
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
10
από Ραουζαίος Γ., Μαρούλης Ζ., Μαρίνος-Κουρής Δ.Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Μαρούσης Μ., Τσαμπαρλής Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου