2
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
3
από Βουρδουμπάς Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Εισήγηση ημερίδας
8
από Παπαγρηγορίου Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
9
από Κανάκης Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Κανάκης Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
18
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Το πλήρες κείμενο σ. 96-98
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
20
από Κόκοτος Σ., Κόκοτος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Άρθρο περιοδικού