1
από Bibiane G., MANTASSAS AG.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Διπλωματική Εργασία
2
από Hen U.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
3
από Lawson F.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
4
από Aloi Giampiero
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
5
από Peters Paulhans, Erben Christel
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο
7
από Koch Alexander, Fengler Max
Στοιχεία έκδοσης: 1969

Βιβλίο
8
από Koch Alexander
Στοιχεία έκδοσης: 1958

Βιβλίο